PRIMARIA COMUNEI CUCUTENI

Judetul Iasi

PROIECTE INVESTITIONALE

    Autoritatea publica locala a incercat sa tina pasul cu cerintele impuse de integrarea tarii noastrein cadrul Uniunii Europene luand masuri si realizarea unor proiecte de investitii apropiind localitatile din comuna de standardele cerute.
             
    Atfel s-a realizat:
  • prin proiect SAPARD un drum comunal pe o lungime de 2,7 km ce face legatura dintre com. Cucuteni si com. Bals
  • prin proiect RICOP un pod in satul Cucuteni
  • prin proiect FRDS un  drum satesc Sacaresti – Barbatesti

    De asemenea sunt in curs de derulare:
  • finalizarea aductiunii gazului metan in satele comunei
  • proiect de modernizare a Scolii Cucuteni

    Sunt la nivelul studiilor de fezabilitate urmatoarele:
  • proiect de aductiune de apa in satele Cucuteni, Baiceni si Sacaresti
  • R.K. Camin si Biblioteca comunala
  • modernizarea  drumurilor comunale Cucuteni, Sacaresti si Barbatesti